ONLINE ALIŞVERİŞ
Politikalar

POLİTİKALAR

Kalite ve Gıda Güvenliği Politikamız:

 • “İnsan” ve “Toplum” odaklı olarak, üründe ve hizmette mükemmellik hedefiyle hareket etmek
 • Faaliyet gösterdiğimiz et ve et ürünleri imalatı ve satışı alanlarında verdiğimiz tüm hizmetlerde ürün kalitesi ile lider şirketler arasında en iyi olmayı hedeflemek
 • Mevcut Kalite ve Gıda Güvenliği Yönetim Sistemimizi sürekli iyileştirmek ve standart gerekliliklerin devamlılığını sağlamak
 • Kaliteyi ön planda tutarak müşteri memnuniyetini sağlamak, müşteri memnun olsa dahi daha iyisini vermeye çalışmak
 • Et ve et ürünleri imalatı ve satışı süresince sağlık, hijyen-sanitasyon ve soğuk zincir kurallarına uygun bir çalışma ortamını sağlamak ve sürdürmek
 • Üretim ve hizmet anlayışının temelinde gıda güvenilirliğini esas almak, gıda güvenliği konusunda üst yönetimin ve gıda güvenliği ekibinin yapacağı gözden geçirme ile kontrolü sağlamak
 • Tüm faaliyetlerimizin sürekli iyileştirilmesi amacıyla bilim ve teknolojideki yenilik ve değişimleri ilke edinerek bunları sistemimize uygulamak
 • Üretim ve hizmet anlayışının temelinde gıda güvenilirliğini esas almak
 • Tüm faaliyetlerimizin sürekli iyileştirilmesi amacıyla yenilik ve değişimi ilke edinmek
 • Her koşulda yasal mevzuatlara, iş ve toplum ahlakına uygun davranmak
 • Sağlıklı beslenme hakkına, insan sağlığına saygı duymak
 • İnsana yatırımın firmamızın ve ülkenin geleceğine yatırım olduğuna inanmak
 • Toplum ve ülke ekonomisi için değerler yaratan öncü ve paylaşımcı bir kuruluş olarak dünya değeri haline gelmek

 

Sosyal Sorumluluk Politikamız

 • Etik ilkelere uymak
 • İnsan hakları ihlallerinde bulunmamak
 • Her türlü çocuk istismarına karşı olmak, çocuk işçi ve genç işçi istihdam etmemek
 • Kişisel gizliliği bir insan hakkı olarak görmek
 • İstihdamda ayrımcılığı engellemek
 • Yasal düzenlemelere ve müşterimizin talep ettiği sosyal sorumluluk standartlarına uymak
 • Birleşme özgürlüğü ve Toplu Sözleşme Hakkına saygılı olmak
 • Ücretleri yasal ve yaşam koşullarını sağlayacak şekilde düzenlemek
 • İnsani çalışma saatleri uygulamak
 • Kazaların ve meslek hastalıklarının oluşmadan önlenebilmesi için tüm faaliyetlerimizin risk değerlendirilmelerini yapmak ve güncel tutmak, işyeri sağlık ve güvenliğine yönelik önlemleri almak
 • Zorla çalıştırma uygulamalarından kaçınmak
 • Atıkların kaynağında önlenmesi ve çevreye olan etkimizin minimuma indirilmesi, Çevre Mevzuatı’na uygun hareket edilmesi
 • Faaliyetlerimiz sonucunda oluşabilecek risklerin en aza indirilmesi, doğal kaynakların verimli kullanılması ve İş Güvenliği, Sağlık ve Çevre Sistemleri’nin sürekli iyileştirilmesi konusunda çalışmak
 • İlgili tüm Türkiye yasal şartlarını ve İkbal Grup Şirketler gerekliliklerini gözden geçirerek  hangisi daha disiplinli ise koşulsuz ona uymak
 • Tüm çalışanlarımızı, ziyaretçilerimizi ve tedarikçilerimizi İş Güvenliği, Sağlık ve Çevre kurallarımız konusunda bilgilendirmek
 • Herkesin üzerine düşen sorumlulukları anlayıp, yerine getirdiklerinden emin olmak